Konstnärsgruppen Extern

Från vänster: Karl-Erik Nilsson, Anna Larsson, Renée Jonan, Stephan Hallin, Anna-Carin Brädde, Gerd Ervelin och Jörgen Kjellqvist.


Konstnärsgruppen Extern bildades 1997.
Konstnärerna har sedan dess träffats regelbundet. Några har slutat och några har kommit till. För närvarande består gruppen
av sju konstnärer.
 
Extern har sin gemensamma ateljé på Söder i Halmstad.
Trots olikheter i motiv och uttryckssätt är gruppen väl sammansvetsad. Inspirationsresor, friluftsmåleri och konstutbildningar arrangeras gemensamt.
 
Extern har haft flera utställningar bl a på Österskans, Annies gård, Magasinet. Slottsmöllan, Stadshuskuben i Falkenberg, Lottastugan i Varberg, Getterön, Fiskerilokalen i Bua, i Skattagård Steninge, utställningslokalen vid ateljén på Söder i Halmstad och Konsthörnan i Falkenberg.

Bilden som vi använder vid våra utställningar är ett foto taget på Jörgen Kjellqvists palett. Den har numera ännu högre toppar.


 

Rosie Nilssons stiftelse

Medlemmar i Extern ingår i styrelsen för Rosie Nilssons stiftelse. se hemsidan www.rosienilssonsstiftelse.se